FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Utsuho Natsuki S2
Minh họa Yaegashi Nan

Utsuho Natsuki S3
Minh họa Yaegashi Nan

Utsuho Natsuki S4
Minh họa Yaegashi Nan

Utsuho Natsuki SD

Thiết kế Yaegashi Nan
Lồng tiếng Morino Mako
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Utsuho Natsuki
空穂 夏希 ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,866 20,776
ATK 1,059 5,611
DEF 1,065 5,762
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect We Can Do It!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
Magia Go! Fight! Win!
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức phòng ngự
●Tăng sức tấn công
●Giảm sát thương nhận vào [★4]


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
HP ATK DEF
Lv.50
★★
12,456 3,365 3,454
HP +6% Item AquaOrb C x2 ATK +3% Item AquaOrb A x6 DEF +3% Item AquaOrb B x4
Accele +2% Item EnbiHane x5 Blast +4% Item EmaMizuhiki x3 Charge +4% Item MachibitoumaSharin x1
Item CashChip x100,000
Lv.60
★★★
15,788 4,263 4,378
HP +7% Item AquaOrb C x4 ATK +4% Item AquaOrb A x9 DEF +4% Item AquaOrb B x7
Accele +3% Item TachimimiHousoushi x8 Blast +5% Item MachibitoumaSharin x3 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CashChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,776 5,611 5,762
HP +5% Item RainbowOrb x3 ATK +8% Item AquaOrb B x12 DEF +5% Item AquaOrb C x6
Accele +4% Item OkujoKagi x12 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +6% Item OkujoBalloon x6


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 We Can Do It!
ウィキャンドゥーイッ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Tăng sức tấn công IV
(27.5%)
VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
2.5%
● Tăng sức phòng ngự IV
(67.5%)
VI
(82.5%)
VIII
(97.5%)
2.5%


Magia

Icon skill 1012 Go! Fight! Win!
ゴー!ファイト!ウィン!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
I
(600%)
III
(640%)
V
(680%)
10%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
26.3% 33.8% 41.3% 2.5%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
17.5% 22.5% 27.5% 2.5%
● Giảm sát thương nhận vào [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CashChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x5 Item EnbiHane x5 Item AquaBook B x3 Item EmaMizuhiki x3
Item CashChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item AquaBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item AquaBook C x3 Item MachibitoumaSharin x3
Item CashChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item AquaBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item AquaBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CashChip x1,000,000