FANDOM


Mã số Biểu tượng Công dụng / Ý nghĩa
Kỹ năng Trạng thái
1103
Icon skill 1103
Icon status 1103
Quyến rũ
1104
Icon skill 1104
Icon status 1104
Choáng
1105
Icon skill 1105
Icon status 1105
Trói buộc
1106
Icon skill 1106
Icon status 1106
Nhiễm độc
1107
Icon skill 1107
Icon status 1107
Thiêu đốt
1108
Icon skill 1108
Icon status 1108
Nguyền rủa
1109
Icon skill 1109
Icon status 1109
Sương mù
1110
Icon skill 1110
Icon status 1110
Bóng tối
1111
Icon skill 1111
Icon status 1111
Mê hoặc
1112
Icon skill 1112
Icon status 1112
Khóa Kỹ năng
1113
Icon skill 1113
Icon status 1113
Khóa Magia
Icon skill NoData
Icon status HPBlock
Khóa hồi phục HP
Icon skill NoData
Icon status MPBlock
Khóa hồi phục MP
1176
Icon skill 1176