FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile Tomoe Mami
...
Tomoe Mami 【 巴 マミ 】
Tuổi tác 15
Đang theo học Trường trung học Mitakihara
Một Puella Magi đã bắt đầu chiến đấu với các Ma Nữ tại thành phố Mitakihara trước cả nhóm Kaname Madoka.
Học sinh năm ba tại trường trung học Mitakihara. Tuy cùng là Puella Magi nhưng cô cũng là đàn chị trực tiếp hướng dẫn của nhóm Madoka, luôn tự hào về khả năng giúp đỡ mọi người.
Cô rất thích uống hồng trà.
Lồng tiếng Mizuhashi Kaori
Trang phục

Sở hữu: Mặc định

Sở hữu: Hoàn thành Mami 1-1

Khái quát Edit

Tomoe Mami là một trong năm nhân vật chính trong Ngoại truyện.

Tiểu sử Edit

Các mối quan hệ Edit