FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tokiwa Nanaka S3
Minh họa Hayami Chika

Tokiwa Nanaka S4
Minh họa Hayami Chika

Tokiwa Nanaka SD

Thiết kế Hayami Chika
Lồng tiếng M・A・O
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Tokiwa Nanaka
常盤 ななか ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 4,625 20,743
ATK 1,484 6,606
DEF 1,476 6,479
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Phương án này thấy thế nào?
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công
Magia White Camellia
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4]


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
HP ATK DEF
Lv.60
★★★
15,947 5,081 4,982
HP +5% Item AquaOrb A x9 ATK +5% Item AquaOrb C x4 DEF +5% Item AquaOrb B x7
Accele +3% Item KaidanMonument x3 Blast +7% Item RainbowOrb x2 Charge +3% Item TachimimiHousoushi x8
Item CashChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,743 6,606 6,479
HP +6% Item AquaOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item AquaOrb C x6
Accele +4% Item NankinjouKusari x8 Blast +8% Item TachimimiWata x6 Charge +4% Item OkujoKagi x12


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1092 Phương án này thấy thế nào?
この策はいかがでしょうか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Tăng sát thương Blast V
(60%)
VII
(70%)
2.5%
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
2.5%


Magia

Icon skill 1014 White Camellia
白椿
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-20% -25% -2.5%
● Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4]
Tác động: Tất cả địch
- 100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item AquaBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CashChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x6 Item EnbiHane x6 Item AquaBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item AquaBook C x2 Item KaidanMonument x2
Item CashChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item AquaBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item AquaBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Item CashChip x200,000
Lv.4 Item AquaBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item AquaBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item AquaBook C x6 Item TachimimiWata x6
Item CashChip x1,000,000