FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile Mitsuki Felicia
Hãy cho chuyện vừa xảy ra chưa từng xảy ra.
Mitsuki Felicia 【 深月 フェリシア 】
Tuổi tác 13
Đang theo học Học viện Chuo
Một Puella Magi mà hễ bắt gặp Ma Nữ là hóa cuồng chiến. Là đứa biếng nhác, vị kỷ, hư hỏng... nhưng khi vào trận thì sức mạnh vô đối.
Lồng tiếng Sakura Ayane
Trang phục

Cos Felicia 00
Sở hữu: Mặc định

Cos Felicia 01
Sở hữu: Hoàn thành Felicia 1-1

Cos Felicia 02
Sở hữu: (chưa bổ sung)

Khái quát Edit

Mitsuki Felicia là một trong những nhân vật chính của Magia Record.

MagiReco CharCM3

MagiReco CharCM3

Tiểu sử Edit

Các mối quan hệ Edit