FANDOM


Magia Stone ("マギアストーン", phiên âm: "magia suto-n") là vật phẩm quan trọng, có giá trị bậc nhất (premium item) trong Magia Record. Nó là vật phẩm yêu cầu để sử dụng các chức năng như Gacha, mở rộng rương, v.v...

Người chơi có thể sở hữu Magia Stone bằng cách quy đổi từ tiền thật trong Cửa hàng, hoặc bằng cách hoàn thành nhiệm vụ trong game, nó có thể là phần thưởng hoặc quà tạ lỗi từ Nhá phát hành.

Hình ảnh Giá bán Số Magia Stone Tỉ lệ bình thường Tỉ lệ khuyến mại[1]
120 jpy 8 (12)[2] viên 15 jpy / viên 10 jpy / viên
480 jpy 36 (48) viên 13.33 jpy / viên 10 jpy / viên
960 jpy 76 (100) viên 12.63 jpy / viên 9.6 jpy / viên
1,800 jpy 150 (190) viên 12 jpy / viên 9.47 jpy / viên
3,000 jpy 252 (330) viên 11.9 jpy / viên 9.09 jpy / viên
4,800 jpy 410 (550) viên 11.7 jpy / viên 8.72 jpy / viên
8,400 jpy 750 (1,000) viên 11.2 jpy / viên 8.4 jpy / viên
Magia Passport[3]
480 jpy
182 viên 2.63 jpy / viên


Hình ảnh Giá bán Số Magia Stone Tỉ lệ bình thường Tỉ lệ gói giới hạn[4]
120 jpy 10 (50) viên 12 jpy / viên 2.4 jpy / viên
480 jpy 32 viên 15 jpy / viên
960 jpy 70 (150) viên 13.71 jpy / viên 6.4 jpy / viên
1,800 jpy 135 (250) viên 13.33 jpy / viên 7.2 jpy / viên
3,000 jpy 230 viên 13.04 jpy / viên
4,800 jpy 380 viên 12.63 jpy / viên
8,400 jpy 690 viên 12.17 jpy / viên
Magia Passpor
480 jpy
182 viên 2.63 jpy / viên
  1. Khuyến mại: Thường giới hạn số lần mua là 01 lần / kỳ
  2. Số trong ngoặc là số viên nhận được khi khuyến mại.
  3. Magia Passport: Hiệu lực trong 30 ngày. Gồm 32 viên nhận ngay khi mua, và nhận thêm 5 viên / ngày trong thời gian 30 ngày (tính cả ngày mua). Tính theo thời gian login. Trong thời gian đó, nếu bỏ ngày nào không đăng nhập sẽ mất hẳn 5 viên của ngày đó. Khi hết hạn 30 ngày có thể mua lại set mới.
  4. Bao gồm gói Lần Đầu và gói Một Lần Trong Ngày.