FANDOM


MagiRepoTitle


Magia☆Report ("マギア☆レポート", phiên âm: "magia repo-to") là manga 01 trang mỗi kỳ được cập nhật hai lần mỗi tuần, vào chiều thứ Ba và thứ Sáu (theo giờ Nhật), trên website chính thức của game Magia Record, được minh họa bởi PAPA, cung cấp những thông tin xoay quanh game.

Artist PAPA

Trước khi tham gia vào dự án này, PAPA đã từng có tác phẩm dài kỳ "Madoka Engawa" được xuất bản trên tạp chí Manga Time Kirara Magica, một tạp chí chuyên về những anthology manga dựa theo series Madoka Magica.

Năm 2017 Edit

Tháng 03 (kỳ #1 ~ #7)
Thời gian Bản gốc tiếng Nhật Bản dịch tiếng Việt
Kỳ #1

10/03/2017

MagiRepo001
MagiRepo001V
Kỳ #2

14/03/2017

MagiRepo002
MagiRepo002V
Kỳ #3

17/03/2017

MagiRepo003
MagiRepo003V
Kỳ #4

21/03/2017

MagiRepo004
MagiRepo004V
Kỳ #5

24/03/2017

MagiRepo005
MagiRepo005V
Kỳ #6

28/03/2017

MagiRepo006
MagiRepo006V
Kỳ #7

31/03/2017

MagiRepo007
MagiRepo007V
Tháng 04 (kỳ #8 ~ #15)
Thời gian Bản gốc tiếng Nhật Bản dịch tiếng Việt
Kỳ #8

04/04/2017

MagiRepo008
MagiRepo008V
Kỳ #9

07/04/2017

MagiRepo009
MagiRepo009V
Kỳ #10

11/04/2017

MagiRepo010
MagiRepo010V
Kỳ #11

14/04/2017

MagiRepo011
MagiRepo011V
Kỳ #12

18/04/2017

MagiRepo012
MagiRepo012V
Kỳ #13

21/04/2017

MagiRepo013
MagiRepo013V
Kỳ #14

25/04/2017

MagiRepo014
MagiRepo014V
Kỳ #15

28/04/2017

MagiRepo015
MagiRepo015V
Tháng 05 (kỳ #16 ~ #23)
Thời gian Bản gốc tiếng Nhật Bản dịch tiếng Việt
Kỳ #16

02/05/2017

MagiRepo016
MagiRepo016V
Kỳ #17

09/05/2017

MagiRepo017
MagiRepo017V
Kỳ #18

12/05/2017

MagiRepo018
MagiRepo018V
Kỳ #19

16/05/2017

MagiRepo019
MagiRepo019V
Kỳ #20

19/05/2017

MagiRepo020
MagiRepo020V
Kỳ #21

23/05/2017

MagiRepo021
MagiRepo021V
Kỳ #22

26/05/2017

MagiRepo022
MagiRepo022V
Kỳ #23

30/05/2017

MagiRepo023
MagiRepo023V
Tháng 06 (kỳ #24 ~ #32)
Thời gian Bản gốc tiếng Nhật Bản dịch tiếng Việt
Kỳ #24

02/06/2017

MagiRepo024
MagiRepo024V
Kỳ #25

06/06/2017

MagiRepo025
MagiRepo025V
Kỳ #26

09/06/2017

MagiRepo026
MagiRepo026V
Kỳ #27

13/06/2017

MagiRepo027
MagiRepo027V
Kỳ #28

16/06/2017

MagiRepo028
MagiRepo028V
Kỳ #29

20/06/2017

MagiRepo029
MagiRepo029V
Kỳ #30

23/06/2017

MagiRepo030
MagiRepo030V
Kỳ #31

27/06/2017

MagiRepo031
MagiRepo031V
Kỳ #32

30/06/2017

MagiRepo032
MagiRepo032V
Tháng 07 (kỳ #33 ~ #38)
Thời gian Bản gốc tiếng Nhật Bản dịch tiếng Việt
Kỳ #33

04/07/2017

MagiRepo033
MagiRepo033V
Kỳ #34

07/07/2017

MagiRepo034
MagiRepo034V
Kỳ #35

11/07/2017

MagiRepo035
MagiRepo035V
Kỳ #36

18/07/2017

MagiRepo036
MagiRepo036V
Kỳ #37

21/07/2017

MagiRepo037
MagiRepo037V
Kỳ #38

25/07/2017

MagiRepo038
MagiRepo038V
Tháng 08 (kỳ #39 ~)
Thời gian Bản gốc tiếng Nhật Bản dịch tiếng Việt
Kỳ #39

01/08/2017

MagiRepo039
MagiRepo039V
Kỳ #40

04/08/2017

MagiRepo040
MagiRepo040V
Kỳ #41

08/08/2017

MagiRepo041
MagiRepo041V
Kỳ #42

11/08/2017

MagiRepo042
MagiRepo042V
Kỳ #43

15/08/2017

MagiRepo043
MagiRepo043V
Kỳ #44

18/08/2017

MagiRepo044
MagiRepo044V