FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Kure Kirika S4
Minh họa Mura Kuroe

Kure Kirika S5
Minh họa

Kure Kirika SD

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Iguchi Yuka
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Kure Kirika
呉 キリカ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,450 29,248
ATK 1,620 7,352
DEF 2,080 9,432
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Đây cũng là vì Oriko
●Phản công
●Khiêu khích
●Tăng sức phòng ngự
Magia Vampire Fang
●Sát thương một mục tiêu
●Khiêu khích
●Phản công
Doppel Doppel của Dẫn Dụ
●Sát thương một mục tiêu
●Phản công
●Trạng thái Khiêu khích


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
HP ATK DEF
Lv.80
★★★★
23,220 5,832 7,488
HP +6% Item DarkOrb C x6 ATK +4% Item DarkOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +4% Item KagamiShoutaijou x12 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +6% Item OkujoBalloon x6
Item CashChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,248 7,352 9,432
HP +7% Item DarkOrb C x10 ATK +5% Item DarkOrb B x15 DEF +9% Item RainbowOrb x3
Accele +5% Item NankinjouKusari x15 Blast +7% Item KaidanMonument x10 Charge +7% Item TachimimiWata x8


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1125 Đây cũng là vì Oriko
これも織莉子のため
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Phản công 100% 100% 0
● Khiêu khích 100% 100% 0
● Tăng sức phòng ngự V
(75%)
VII
(90%)
2.5%


Magia

Icon skill 1012 Vampire Fang
ヴァンパイアファング
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0
● Phản công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
35% 80% 0


Doppel

DoppelIcon 4002 Doppel của Dẫn Dụ
篭絡のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Phản công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Trạng thái Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item CashChip
x10,000
Item DarkBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item DarkBook B x3 Item EmaMizuhiki x3 Item DarkBook C x1 Item TachimimiWata x1
Lv.2 Item CashChip
x100,000
Item DarkBook A x7 Item HitsujiFue x7 Item DarkBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item DarkBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Lv.3 Item CashChip
x300,000
Item DarkBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item DarkBook B x7 Item EmaMizuhiki x7 Item DarkBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Lv.4 Item CashChip
x1,000,000
Item DarkBook A x11 Item EnbiHane x11 Item DarkBook B x9 Item MachibitoumaSharin x5 Item DarkBook C x7 Item HitsujiTsuno x7