FANDOM


Tips 21001

Rare Gacha Edit

Rare Gacha là gacha có tỉ lệ xuất hiện của Puella Magi, hay Memoria được chia đều cho mỗi đơn vị trong mỗi độ quý hiếm. Dù số lượng Puella Magi, hay Memoria có tăng lên thì tỉ lệ chung vẫn không thay đổi. Kết quả là ngẫu nhiên, nhưng vẫn có khả năng trùng lặp. Trường hợp xuất hiện lại Puella Magi đã sở hữu, thì thẻ bài ấy sẽ tự động chuyển đổi thành 01 Destiny Gem của nhân vật ấy.

Có 2 loại vật phẩm có thể sử dụng trong Rare Gacha (cũng như Pick-Up Gacha):

  • Item MagiaStone Magia Stone: Vật phẩm có thể nhận được trong quá trình chơi, hoặc có thể được mua bằng tiền.
  • Item GachaTicket Gacha Ticket: Vật phẩm có thể nhận được trong quá trình chơi.

Người chơi có thể chọn một trong hai hình thức quay gacha: từng lần một (Item MagiaStone x25, hoặc Item GachaTicket x1), hoặc chuỗi 10-lần (Item MagiaStone x250). Chuỗi 10-lần có những lợi ích kèm theo để khuyến khích người chơi chọn quay:

  • Đảm bảo có tối thiểu 1 Puella Magi, hay Memoria ★3 trở lên.
  • Đảm bảo có tối thiểu 1 Puella Magi ★2 trở lên.

Tỉ lệ xuất hiện Edit

Puella Magi Memoria
★ ★ ★ ★ 1% ★ ★ ★ ★ 4%
★ ★ ★ 4% ★ ★ ★ 12%
★ ★ 25.5% ★ ★ 53.5%

Lưu ý: Rare Gacha (cũng như Pick-Up Gacha) không thể cho ra:

  • Memoria ★1
  • Memoria chuyên dụng
  • Puella Magi giới hạn (trong thời điểm bình thường)

Pick-Up Gacha Edit

Xem thêm: Những Pick-Up Gacha đã diễn ra

Pick-Up Gacha là gacha có tỉ lệ xuất hiện của Puella Magi, hay Memoria được chỉ định được nâng lên.

  • Đối tượng Puella Magi, hay Memoria được chỉ định sẽ có tỉ lệ xuất hiện cao hơn những Puella Magi, hay Memoria khác cùng độ quý hiếm.
  • Tổng tỉ lệ xuất hiện của mỗi độ quý hiếm sẽ không khác với Rare Gacha, tức không thay đổi.

Normal Gacha Edit

Normal Gacha khác với hai loại gahca ở trên, đây là gacha sử dụng Item SupportPoint Support Point để quay đổi lấy vật phẩm (Ngọc cường hóa), hay Memoria. Ở gacha này không xuất hiện Puella Magi, nhưng có thể xuất hiện Memoria chuyên dụng. Tỉ lệ xuất hiện ở đây không được xác định, và có thể thay đổi tùy vào sự kiện.

Normal cũng có hai hình thức quay gacha: từng lần một (Item SupportPoint x200), hoặc chuỗi 10-lần (Item SupportPoint x2,000).