FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice
Profile Futaba Sana
...
Futaba Sana 【 二葉 さな 】
Tuổi tác (không có thông tin)
Đang theo học Viện nữ sinh Mizuna
Một Puella Magi kém tự tin, hay nghĩ quẩn. Cô chẳng bao giờ khước từ khi ai đó cần tới mình, và khi đã mến họ thì luôn âm thầm theo bên.
Lồng tiếng Ogura Yui
Trang phục

Cos Sana 00
Sở hữu: Mặc định

Cos Sana 01
Sở hữu: Hoàn thành Sana 1-1

Cos Sana 50
Sở hữu: A la Carte Valentine

Khái quát Edit

Futaba Sana là một trong những nhân vật chính của Magia Record.

MagiReco CharCM5

MagiReco CharCM5

Tiểu sử Edit

Các mối quan hệ Edit