FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Futaba Sana S2
Minh họa Aoki Ume

Futaba Sana S3
Minh họa

Futaba Sana S4
Minh họa

Futaba Sana SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ogura Yui
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 23/10/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Futaba Sana
二葉 さな ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,993 20,843
ATK 1,000 5,261
DEF 1,322 7,310
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Nếu thấy mình có ích, thì dù bao nhiêu đi nữa
●Giảm sát thương nhận vào
Magia Folter Gefängnis
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sức phòng ngự
●Giảm sát thương nhận vào [★4]


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
HP ATK DEF
Lv.50
★★
12,514 3,156 4,375
HP +4% Item ForestOrb B x4 ATK +2% Item ForestOrb A x6 DEF +6% Item ForestOrb C x6
Accele +2% Item FurikoNeji x5 Blast +4% Item NankinjouKusari x3 Charge +4% Item MachibitoumaSharin x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
15,847 3,998 5,551
HP +5% Item ForestOrb B x7 ATK +3% Item ForestOrb A x9 DEF +7% Item ForestOrb C x4
Accele +3% Item FurikoNeji x8 Blast +5% Item HitsujiTsuno x3 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,843 5,261 7,310
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +4% Item ForestOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +4% Item NankinjouKusari x12 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +6% Item OkujoBalloon x6


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1120 Nếu thấy mình có ích, thì dù bao nhiêu đi nữa
私が必要なら、いくらでも
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Giảm sát thương nhận vào VII
(60%)
X
(75%)
XV
(100%)
2.5%


Magia

Icon skill 1014 Folter Gefängnis
フォルターゲフェングニス
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
10%
● Tăng sức phòng ngự
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
26.3% 33.8% 41.3% 2.5%
● Giảm sát thương nhận vào [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 32.5% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x3 Item FurikoNeji x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ForestBook A x5 Item KagamiShoutaijou x5 Item ForestBook B x3 Item NankinjouKusari x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ForestBook A x7 Item FurikoNeji x7 Item ForestBook B x5 Item EmaMizuhiki x3 Item ForestBook C x3 Item TachimimiWata x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ForestBook A x9 Item HitsujiFue x9 Item ForestBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item ForestBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆Memoria đặc quyền
Rojiura no Tomodachi ID: 1125
MemoriaIcon Rojiura no Tomodachi Icon skill 1170 Covering
Mặc định Tối đa Chú thích
Che chắn đồng đội

100%

100%

Dành riêng cho
Futaba Sana
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7