FANDOM


ID Hình ảnh Puella Magi Cấp bậc Thuộc
tính
Phân
nhóm
Chú thích
1001 CharIcon TamakiIroha Tamaki Iroha ★☆☆☆ Quang Heal
1002 CharIcon NanamiYachiyo Nanami Yachiyo ★★☆☆☆ Thủy Balance
1003 CharIcon YuiTsuruno Yui Tsuruno ★★☆☆☆ Hỏa Magia
1004 CharIcon FutabaSana Futaba Sana ★★☆☆ Mộc Defence
1005 CharIcon MitsukiFelicia Mitsuki Felicia ★★☆☆☆ Ám Attack
1006 CharIcon AzusaMifuyu Azusa Mifuyu ★★★★☆ Ám Support
1008 CharIcon AlinaGray Alina Gray ★★★★☆ Mộc Attack
1009 CharIcon MinamiRena Minami Rena ★★★★☆ Thủy Attack
1010 CharIcon TogameMomoko Togame Momoko ★★★★☆ Hỏa Balance
1011 CharIcon AkinoKaede Akino Kaede ★★★☆☆ Mộc Magia
1012 CharIcon MisonoKarin Misono Karin ★★★★☆ Hỏa Support
1013 CharIcon TatsukiAsuka Tatsuki Asuka ★★★☆☆ Thủy Balance
1016 CharIcon IzumiKanagi Izumi Kanagi ★★★★☆ Quang Attack
1017 CharIcon YakumoMitama Yakumo Mitama ★★★★☆ Support
1018 CharIcon AmaneTsukuyo Amane Tsukuyo ★★★★☆ Ám Balance
1019 CharIcon AmaneTsukasa Amane Tsukasa ★★★☆ Quang Magia Giới hạn sự kiện
1101 CharIcon TamakiIrohaMizugi Tamaki Iroha (Mizugi) ★★★★☆ Thủy Support Giới hạn thời gian
1103 CharIcon UwasaTsuruno Uwasa no Tsuruno ★★★☆☆ Hỏa Attack Giới hạn thời gian
1108 CharIcon HolyAlina Holy Alina ★★★★☆ Mộc Attack Giới hạn thời gian
1117 CharIcon YakumoMitamaHaregi Yakumo Mitama (Haregi) ★★★★☆ Balance Giới hạn thời gian
2001 CharIcon KanameMadoka Kaname Madoka ★★★★☆ Quang Heal
2002 CharIcon AkemiHomura Akemi Homura ★★★★☆ Ám Attack Giới hạn thời gian
2003 CharIcon AkemiHomuraMegane Akemi Homura (Megane) ★★★★☆ Ám Support Đăng ký trước tài khoản / Cửa hàng / Giới hạn sự kiện
2004 CharIcon MikiSayaka Miki Sayaka ★★★★☆ Thủy Defence
2005 CharIcon TomoeMami Tomoe Mami ★★★★☆ Mộc Magia
2006 CharIcon SakuraKyouko Sakura Kyouko ★★★★☆ Hỏa Attack
2007 CharIcon MomoeNagisa Momoe Nagisa ★★★★☆ Ám Magia Giới hạn thời gian
2100 CharIcon KanameMadokaHaregi Kaname Madoka (Haregi) ★★★★☆ Quang Support Giới hạn thời gian
2101 CharIcon UltimateMadoka Ultimate Madoka ★★★★☆ Quang Ultimate Giới hạn thời gian
2102 CharIcon MadokaSenpai Madoka-senpai ★★★☆ Quang Balance Giới hạn sự kiện
2300 CharIcon AkemiHomuraMizugi Akemi Homura (Mizugi) ★★★★☆ Quang Magia Giới hạn thời gian
2500 CharIcon HolyMami Holy Mami ★★★★☆ Mộc Attack Giới hạn thời gian
3001 CharIcon YayoiKanoko Yayoi Kanoko ★★☆☆ Ám Attack
3002 CharIcon UtsuhoNatsuki Utsuho Natsuki ★★☆☆ Thủy Support
3003 CharIcon MiyakoHinano Miyako Hinano ★★☆☆☆ Mộc Support
3004 CharIcon MinagiSasara Minagi Sasara ★★☆☆ Quang Defence
3005 CharIcon TokiwaNanaka Tokiwa Nanaka ★★★☆☆ Thủy Balance
3006 CharIcon KisakiEmily Kisaki Emily ★★☆☆ Ám Support
3007 CharIcon HozumiShizuku Hozumi Shizuku ★★☆☆ Quang Attack
3008 CharIcon ShinobuAkira Shinobu Akira ★★☆☆ Thủy Attack
3009 CharIcon KurumiManaka Kurumi Manaka ★★☆☆ Hỏa Heal
3010 CharIcon AmiRia Ami Ria ★★★☆ Ám Magia
3011 CharIcon NatsumeKako Natsume Kako ★★☆☆ Mộc Heal
3012 CharIcon ChunMeiyui Chun Meiyui ★★★☆ Thủy Defence
3013 CharIcon IbukiReira Ibuki Reira ★★★☆ Hỏa Balance
3014 CharIcon KumiSeika Kumi Seika ★★☆☆ Thủy Support Giới hạn sự kiện
3015 CharIcon AinoMito Aino Mito ★★★★☆ Mộc Balance
3016 CharIcon AwaneKokoro Awane Kokoro ★★★★☆ Quang Defence
3019 CharIcon MarikoAyaka Mariko Ayaka ★★★☆ Ám Defence
3020 CharIcon MaoHimika Mao Himika ★★★★☆ Hỏa Defence
3023 CharIcon EriAimi Eri Aimi ★★★☆ Hỏa Balance
3025 CharIcon IsuzuRen Isuzu Ren ★★★★☆ Ám Magia
3026 CharIcon ShizumiKonoha Shizumi Konoha ★★★★☆ Thủy Balance
3027 CharIcon YusaHaduki Yusa Haduki ★★★☆ Quang Support
3028 CharIcon MikuriAyame Mikuri Ayame ★★☆☆ Hỏa Attack Giới hạn sự kiện
3029 CharIcon KagamiMasara Kagami Masara ★★★☆ Quang Attack
3030 CharIcon HarunaKonomi Haruna Konomi ★★☆☆ Mộc Heal
3031 CharIcon AyanoRika Ayano Rika ★★★☆ Hỏa Magia
3032 CharIcon KozueMayu Kozue Mayu ★★★★☆ Thủy Magia
3035 CharIcon ChiakiRiko Chiaki Riko ★★★★☆ Quang Support
3037 CharIcon AnnaMeru Anna Meru ★★★☆ Mộc Support
3046 CharIcon MidoriRyou Midori Ryou ★★★☆ Hỏa Attack
3049 CharIcon YukinoKanae Yukino Kanae ★★★★☆ Ám Balance
3053 CharIcon MakinoIkumi Makino Ikumi ★★★★☆ Ám Heal
3900 CharIcon Kuro Kuro Ám Attack Giới hạn sự kiện
4001 CharIcon MikuniOriko Mikuni Oriko ★★★☆☆ Quang Magia
4002 CharIcon KureKirika Kure Kirika ★★★★☆ Ám Defence
4003 CharIcon ChitoseYuma Chitose Yuma ★★★☆ Mộc Heal
4011 CharIcon Kazumi Kazumi ★★★★☆ Ám Attack Giới hạn thời gian
4012 CharIcon MisakiUmika Misaki Umika ★★★☆ Thủy Heal Giới hạn sự kiện
4013 CharIcon MakiKaoru Maki Kaoru ★★★☆ Hỏa Balance Giới hạn thời gian
4021 CharIcon Tart Tart ★★★★☆ Quang Balance Giới hạn thời gian
4022 CharIcon RizHawkwood Riz Hawkwood ★★★★☆ Ám Attack Giới hạn thời gian
4023 CharIcon MelissadeVignolles Melissa de Vignolles ★★★☆ Thủy Magia Giới hạn sự kiện
4031 CharIcon AmanoSuzune Amano Suzune ★★★★☆ Hỏa Attack Giới hạn thời gian
4033 CharIcon NarumiArisa Narumi Arisa ★★★☆ Ám Balance Giới hạn sự kiện
4034 CharIcon ShionChisato Shion Chisato ★★★☆ Thủy Support Giới hạn thời gian
4041 CharIcon SenjougaharaHitagi Senjougahara Hitagi ★★★☆ Ám Attack Giới hạn sự kiện
4042 CharIcon HachikujiMayoi Hachikuji Mayoi ★★★★☆ Thủy Defence Giới hạn thời gian
4043 CharIcon KanbaruSuruga Kanbaru Suruga ★★★★☆ Hỏa Attack Giới hạn thời gian
4044 CharIcon SengokuNadeko Sengoku Nadeko ★★★★☆ Mộc Magia Giới hạn thời gian
4045 CharIcon HanekawaTsubasa Hanekawa Tsubasa ★★★★☆ Hỏa Support Giới hạn thời gian
4046 CharIcon NoData Oshino Shinobu ★★★★☆ Quang Magia Giới hạn thời gian