FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Chitose Yuma S3
Minh họa Mura Kuroe

Chitose Yuma S4
Minh họa Mura Kuroe

Chitose Yuma SD

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Kuno Misaki
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Chitose Yuma
千歳 ゆま ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 4,101 17,736
ATK 1,182 5,151
DEF 1,587 7,266
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Yuma sẽ giúp một tay!
●Hồi phục HP
Magia Lynx Impact
●Sát thương một mục tiêu
●Tự động hồi phục HP
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường [★4]


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
HP ATK DEF
Lv.60
★★★
13,648 3,962 5,586
HP +5% Item ForestOrb B x7 ATK +4% Item ForestOrb A x9 DEF +6% Item ForestOrb C x4
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item MachibitoumaSharin x3 Charge +3% Item KagamiShoutaijou x8
Item CashChip x300,000
Lv.80
★★★★
17,736 5,151 7,266
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +5% Item ForestOrb B x12 DEF +7% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item HitsujiTsuno x6 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +4% Item HitsujiFue x12


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1078 Yuma sẽ giúp một tay!
ゆまがお手伝いするの!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Hồi phục HP V
(40% HP)
VII
(45% HP)
2%


Magia

Icon skill 1012 Lynx Impact
リンクスインパクト
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
II
(620%)
IV
(660%)
10%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
17.5% 20% 1%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 30% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item CashChip
x10,000
Item ForestBook A x4 Item OkujoKagi x4 Item ForestBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Lv.2 Item CashChip
x100,000
Item ForestBook A x6 Item HitsujiFue x6 Item ForestBook B x4 Item EmaMizuhiki x4 Item ForestBook C x2 Item TachimimiWata x2
Lv.3 Item CashChip
x300,000
Item ForestBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item ForestBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item ForestBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Lv.4 Item CashChip
x1,000,000
Item ForestBook A x10 Item EnbiHane x10 Item ForestBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item ForestBook C x6 Item OkujoBalloon x6