FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Akemi Homura (Megane) S4
Minh họa Sasagi Koushi

Akemi Homura (Megane) S5
Minh họa Sasagi Koushi

Akemi Homura (Megane) SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Saitou Chiwa
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
Cửa hàng (Item MagiaChipx 300)
AttributeIcon Shadow Akemi Homura (Megane)
暁美 ほむら (眼鏡ver.) ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,335 29,025
ATK 1,735 7,554
DEF 1,716 7,529
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Hãy cùng nhau cố gắng nhé!
●Né tránh
●Tăng sát thương Magia [★5]
●Tăng sát thương Magia khi đối tượng là Madoka, Sayaka, Mami, Kyouko [★5][Ẩn]
Magia Time Stop Special
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm thời gian hồi Kỹ năng
Doppel Doppel của Vòng Khép Kín
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm thời gian hồi Kỹ năng
●Hồi phục MP


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
HP ATK DEF
Lv.80
★★★★
23,464 6,110 6,088
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item DarkOrb B x12 DEF +5% Item DarkOrb C x6
Accele +4% Item OkujoKagi x12 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +6% Item OkujoBalloon x6
Item CashChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,025 7,554 7,529
HP +9% Item RainbowOrb x3 ATK +6% Item DarkOrb B x15 DEF +6% Item DarkOrb C x10
Accele +5% Item EmaMizuhiki x15 Blast +7% Item SunabaShovel x10 Charge +7% Item JinkouchinouCode x8


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1124 Hãy cùng nhau cố gắng nhé!
一緒に頑張ろうね!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Né tránh 100% 100% 0
● Tăng sát thương Magia [★5] - III
(20%)
2.5%
● Tăng sát thương Magia khi đối tượng là Madoka, Sayaka, Mami, Kyouko [★5][Ẩn] - 7.5% 2.5%


Magia

Icon skill 1014 Time Stop Special
時間止めスペシャル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm thời gian hồi Kỹ năng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
-2 lượt hồi / lượt -2 lượt hồi / lượt 0


Doppel

DoppelIcon 2003 Doppel của Vòng Khép Kín
閉鎖回路のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(836%)
22%
● Giảm thời gian hồi Kỹ năng
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
-2 lượt hồi / lượt 0
● Hồi phục MP
Tác động: Toàn đội
12.5 MP 1


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item DarkBook B x3 Item EmaMizuhiki x3 Item DarkBook C x1 Item TachimimiWata x1
Item CashChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item HitsujiFue x7 Item DarkBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item DarkBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CashChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item DarkBook B x7 Item EmaMizuhiki x7 Item DarkBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CashChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x11 Item EnbiHane x11 Item DarkBook B x9 Item MachibitoumaSharin x5 Item DarkBook C x7 Item HitsujiTsuno x7
Item CashChip x1,000,000