FANDOM


Preregistration
Thông tin

Akemi Homura (Megane) S4

Nội dung
Bằng cách đăng kỳ nhận tin tức bằng tài khoản Twitter hoặc e-mail,
người chơi sẽ nhận được 01「★4 Akemi Homura (Megane)」.


Thời gian
Từ 30/09/2016 ~ 08:00 ngày 21/08/2017 (giờ VN).


Cách thực hiện


Hướng dẫn nhận thưởng
 1. Cài đặt game「Magia Record」từ App Store hoặc Google Play Store.
 2. Khởi động game, thực hiện phần Hướng dẫn ban đầu (Tutorial).
  Sau khi hoàn thành, trở về giao diện chính (Home) trong game.
 3. Kích hoạt đường dẫn nhận thưởng được gửi qua e-mail,
  hoặc bằng tin nhắn trên tài khoản Twitter đã dùng để đăng ký trước.
 4. Trở lại vào game, phần thưởng là Puella Magi「Akemi Homura (Megane)
  sẽ được gửi vào Hộp Quà (Present Box).


Lưu ý

 • Mỗi đường dẫn nhận thưởng sẽ chỉ dùng được 01 lần duy nhất.
 • Trường hợp chưa trở về giao diện chính nhưng đã kích hoạt đường dẫn,
  thì phải đến khi trở về giao diện chính thì phần thưởng mới được gửi vào Hộp Quà.
 • Trường hợp đã kích hoạt đường dẫn nhận thưởng nhưng không vào game sau đó mà lại xóa game đi,
  thì đường dẫn nhận thưởng đã kích hoạt đó sẽ không thể sử dụng lại được nữa.
  Dù có cài đặt lại game thì dữ liệu người dùng khi ấy vẫn sẽ được tính là không có phần thưởng.